Tên công trình: Văn phòng làm việc nội thất DC

Chủ đầu tư: Nội thất DC

Địa chỉ: TP HCM

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự thực hiện

 

 

Góc nhìn 1

Góc nhìn 2

 

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự thực hiện