Công trình: Thiết kế cải tạo nhà làm văn phòng

Chủ đầu tư: Bà Hảo

Địa chỉ: Phố Nối, Hưng Yên

 

Hiện trạng công trình

 

thiết kế cải tạo

Phối cảnh Tòa nhà văn phòng sau khi cải tạo

thiết kế cải tạo