Giám đốc - KTS
Lê Đình Chung

Phó Giám đốc - KTS
Đỗ Quang Dũng


Phó Giám đốc - KTS
Lê Đình Quang


KTS
Nguyễn Long Trung


KTS
Nguyễn Đức Dũng


KTS
Nguyễn Lâm Tùng


KTS- Thạc sỹ
Nguyễn Hương Thảo


Kế toán trưởng
Lê Thị Hoa


Hành chính - Kế toán
Trịnh Bích Diệp


KTS
Nguyễn Ngọc Phan


KTS
Ngô Vân


KTS
Dương Văn Quý

Sinh viên thực tập
Phạm Thị Vân

Sinh viên thực tập
Trương Ngân

Sinh viên thực tập
Nguyễn Văn Hiệu

Trưởng nhóm - KTS
Nguyễn Duy Bình

KTS
Đặng Thanh Tùng

KTS
Lê Xuân Song

KTS
Nguyễn Nguyên Minh

KTS
Lê Mạnh Hà

KTS
Nguyễn Văn Huy

 

Một số hình ảnh về hoạt động đá bóng của Kiến trúc Đất Việt