Công trình: Thiết kế Bệnh viện Nhà điều trị - Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện Lâm Thao tại Khu Đồng Lạnh, Thị trấn lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 5 tầng, 650m2/sàn, <200 giường bệnh


Công ty cổ phần Kiến trúc Đất Việt tham gia các gói thầu từ khi bắt đầu thực hiện đến khi dự án hoàn thành như: Gói thầu khảo sát địa hình công trình, Gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng; Gói thầu Khảo sát địa chất công trình; Gói thầu Tư vấn Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

 

 Thiết kế kiến trúc, phối cảnh TTYT Lâm Thao

Tổng mặt bằng hiện trạng Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM THAO MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN I

XÂY MỚI NHÀ ĐIỀU TRỊ 5 TẦNG

 

 

Tổng mặt bằng Trung tâm y tế huyện Lâm Thao mở rộng giai đoạn I

THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM THAO MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN II

XÂY MỚI NHÀ ĐIỀU TRỊ 7 TẦNG

 

 Tổng mặt bằng Trung tâm y tế huyện Lâm Thao mở rộng giai đoạn II