Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện Phù Ninh, Khu 12 Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 5 tầng <200 giường bệnh

Công ty cổ phần Kiến trúc Đất Việt tham gia các gói thầu từ khi bắt đầu thực hiện đến khi dự án hoàn thành như: Gói thầu khảo sát địa hình công trình, Gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng; Gói thầu Khảo sát địa chất công trình; Gói thầu Tư vấn Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTS Đình Chung cùng cộng sự thực hiện