Công trình: Thiết kế Bệnh viện Nhà nội trú chung - Trung tâm  y tế huyện Yên Lập
Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 5 tầng <200 giường bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự thực hiện