Công trình: Thiết kế Bệnh viện Nhà nội trú chung - Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa

Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa - Thị trán Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 5.5 tầng, 950m2/sàn, <300 giường bệnh


Công ty cổ phần Kiến trúc Đất Việt tham gia Gói thầu Tư vấn Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng