Công trình: THIẾT KẾ NHÀ ĐIỀU TRỊ - TTYT HUYỆN THANH THỦY

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH L&C

Địa điểm XD: Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 6 tầng nổi và 1 tầng bán hầm - 200 giường bệnh

Diện tích: 955m2/tầng

KTS Lê Đình Chung cùng cộng sự Kiến trúc Đất Việt thực hiện

Nghiệm thu công trình ngày 20/4/2018, công trình đã hoàn thiện phần thô

 

Ngày 2o/3/2018 Công trình đang hoàn thiện công tác xây bao và trát