Tên công trình: Khách sạn Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ông Hoàng

Địa điểm xây dựng :TP.Đà Nẵng.

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện

GÓC NHÌN 1

PHỐI CẢNH GÓC 2

 

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện