Công trình: Thiết kế Nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Chủ đầu tư: Giáo xứ Lạc Đạo

Địa chỉ: Nghĩa Hưng - Nam Định

 

Góc nhìn hướng vào chính

Góc nhìn sau cung thánh

Phối cảnh tổng thể

thiết kế nhà thờ lạc đạo nam định

 

KTS Lê Đình Chung & cộng sự thực hiện