Công trình: Thiết kế Quán Karaoke

Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Cửa Ông, Quảng Ninh

Phối cảnh phòng hát

 

thiết kế phòng hát karaoke

Phối cảnh mặt tiền

 

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

 

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

Phòng 1

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

 

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

Phòng 2

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

 

Thiết kế phòng hát karaoke - Phòng hát karaoke Nguyễn Trãi

Phòng 3

thiết kế phòng hát

 

thiết kế phòng hát

Phòng 4

thiết kế phòng hát

thiết kế phòng hát

Phòng 5