CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHỢ PHỦ LÝ

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH

DIỆN TÍCH

ĐỊA ĐIỂM XD: PHỦ LÝ, HÀ NAM

Kiến trúc Đất Việt đã lên phương án thiết kế quy hoạch chợ Phủ Lý cho khoảng 600-1000 hộ kinh doanh như sau:

 

 

 

KTS Lê ĐìnH Chung cùng cộng sự thực hiện